FRAMTIDENS FÖREBILDER

Om plattformen

Framtidens Förebilder är en ideell organisation och ett verktyg för samverkan och utveckling med fokus på ungdomar.

Genom innovativa samverksansmetoder, kreativa uttrycksmedel och mänskliga möten mellan människor med olika erfarenheter och livsbakgrund, vill Framtidens Förebilder bidra till att utveckla sammanhållningen och ungdomskulturen i vår stad.

Med ett flöde mellan våra fysiska och digitala forum vill vi förvalta det engagemang som finns hos våra unga, möjliggöra för ungdomars röster att komma till uttryck i olika former och skapa sammanhang där alla kan känna att man har en självklar plats.

Framtidens Förebilder vill bidra till möjligheten för varje ungdom att känna mål, mening och framtidstro.


TEAM FUTURE

Kevin Brown


Ordförande

Verksamhetschef

Kommunikatör

Tim Selin


Digitalmanager

Verksamhetsadministratör

UX-Design


Helena Hermansson


Pedagogisk Rådgivare