Hantering av personuppgifter och integritetspolicy

Vid registrering

Som ung har du alltid fri föreningstillhörighet enligt barnkonventionen.

***
Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter"Visst är det bra? 

Enligt dataskyddsförordningen ("GDPR") ska du som registrerade få information när dina personuppgifter behandlas. GDPR ställer upp vissa krav på vilken information som ska tillhandahållas den registrerade.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som fullständigt för och efternamn samt personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna registrera dig som medlem i föreningen samt uppfylla de ändamål vi har att rapportera om medlemsverksamhet (läs bilaga med föreningens integritets policy) Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse. Dina uppgifter kommer att sparas i ett år från att du aktivt samtyckt om medlemskap i Framtidens Förebilder. Du kan under tiden själv aktivt ta ställning och välja att avsluta ditt medlemskap, dina uppgifter raderas då omedelbart

Personuppgiftsansvarig är Kevin Brown. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på "service@framtidensforebilder.nu".

***

Kontakta oss via "service@framtidensforebilder.nu" för bilaga av integritetspolicy.